สถิติบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของจังหวัดเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการร่วมกับข้าราชการหลายหน่วยงานเพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2552สอบถามผู้มาเที่ยวชมงาน ณ ที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์         ที่ผ่านมา 


    


        เมื่อวันที่ ๖พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" พร้อมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่   (พอสว)และหน่วยงานราชการพร้อมให้บริการประชาชนที่บ้านตะคร้อม.3 ต.เมืองฝ้ายอ.หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำของนายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 


 

วันที่ 18/11/2552
แสดง ข่าว
 ประชุมโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ พ.ศ.2556
 จังหวัดเคลื่อนที่
 การแปลงแผนแม่บทสถิติ โดยร่วมกับ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหม่อนไหมจังหวัด
 "เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม"
 โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556
 พระบรมราโชวาทฯ และพระราชดำรัสฯ
 วันกีฬาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
 งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2556
 กีฬาสถิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
ไปหน้าที่  1 2