• งบทดลองเดือนเมษายน 2562

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

 • พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

  พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

 • Video coference ระดับจังหวัด

  Video coference ระดับจังหวัด

 • ทัศนศึกษาเยี่ยมชม จากนักเรียนป.3

  ทัศนศึกษาเยี่ยมชม จากนักเรียนป.3

 • วันพ่อขุนรามคำแหง

  วันพ่อขุนรามคำแหง

 • รวม กิจกรรมงานกาชาด 62

  รวม กิจกรรมงานกาชาด 62

 • วันยุทธหัตถี

  วันยุทธหัตถี

 • สำรวจข้อมูล งานกาชาด ประจำปี62

  สำรวจข้อมูล งานกาชาด ประจำปี62

 • จังหวัดเคลื่อนที่ (พอ.สว.) ประจำเดือน พ.ย.61

  จังหวัดเคลื่อนที่ (พอ.สว.) ประจำเดือน พ.ย.61

Previous
Next

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือน มกราคม 2562

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือน มีนาคม 2562
ทำเนียบเครือข่ายผู้ประสานระดับอำเภอ