• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมองเครือข่าย

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมองเครือข่าย

 • เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม

 • สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ไหว้สระการะศาลหลังเมืองบุรีรัมย์

  สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ไหว้สระการะศาลหลังเมืองบุรีร

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ยินดีตอนรับหัวหน้าสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  ยินดีตอนรับหัวหน้าสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

 • ประชุมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง

  ประชุมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง

 • motogp 18

  motogp 18

 • Maraton 18

  Maraton 18

 • (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด

  (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด

 • การประชุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ

  การประชุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวแผนผนึก

Previous
Next

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนธันวาคม 2560

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนกุมภาพันธ์2561