• ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง

 • งบทดลองเดือนเมษายน 2562

 • รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 62

 • ประชุม/วางแผนการสำรวจ งาน ธ สถิตในใจประชา

  ประชุม/วางแผนการสำรวจ งาน ธ สถิตในใจประชา

 • ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน กรกฎาคม 61

  ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน กรกฎาคม 61

 • ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน สิงหาคม 61

  ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน สิงหาคม 61

 • กฎระเบียบเครือข่าย สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  กฎระเบียบเครือข่าย สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

 • โครงการเคลื่อนย้ายสินค้า

  โครงการเคลื่อนย้ายสินค้า

 • PTT Moto Gp 2018

  PTT Moto Gp 2018

 • จังหวัดเคลื่อนที่ (พอ.สว.) ประจำเดือน พ.ย.61

  จังหวัดเคลื่อนที่ (พอ.สว.) ประจำเดือน พ.ย.61

Previous
Next

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือน มกราคม 2562

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือน มีนาคม 2562
ทำเนียบเครือข่ายผู้ประสานระดับอำเภอ