• โครงการเคลื่อนย้ายสินค้า

  โครงการเคลื่อนย้ายสินค้า

 • ทำบุญตักบาตร วันที่ 5 ธันวาคม

  ทำบุญตักบาตร วันที่ 5 ธันวาคม

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

 • กฎระเบียบเครือข่าย สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  กฎระเบียบเครือข่าย สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

 • กลุ่มเครือข่าย 3

  กลุ่มเครือข่าย 3

 • ประชาสัมพันธ์โครงการการย้ายถิ่นฐานของประชากร 62

  ประชาสัมพันธ์โครงการการย้ายถิ่นฐานของประชากร 62

 • จังหวัดเคลื่อนที่ (พอ.สว.) ประจำเดือน พ.ย.61

  จังหวัดเคลื่อนที่ (พอ.สว.) ประจำเดือน พ.ย.61

 • ประชุมตัวชี้วัด

  ประชุมตัวชี้วัด

 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พ.ย.61

  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พ.ย.61

 • สรง ไตรมาส3

  สรง ไตรมาส3

Previous
Next

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนธันวาคม 2560

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือน ธันวาคม 2561
ทำเนียบเครือข่ายผู้ประสานระดับอำเภอ