แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมประชุม เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เขียนโดย admin 97
ประชุมแผนขับเคลื่อนจังหวัด เขียนโดย admin 99
ประชุม MICS เขียนโดย admin 95
กิจกรรม คอนเสิร์ตน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 60 เขียนโดย admin 97
กิจกรรม Big cleening day เขียนโดย admin 101
วันที่ 28 พฤษภาคม 60 กิจกรรมร่วมพิธีบำเพ็ญบุญกุศลราชการที่ 9 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เขียนโดย admin 103
วันที่ 25 พฤษภาคม 60 กิจกรรม To be number one เขียนโดย admin 100
วันที่ 22 พฤษภาคม 60 ร่วมประชุมคณะข้อมูลข่าวสารบุรีรัมย์ เขียนโดย admin 103
กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 60 เขียนโดย admin 101
กิจกรรม 100 วัน ราชการที่ 9 เขียนโดย admin 98