แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ่อของนางสาวสมฤดี สุขรัตน์ เขียนโดย admin 71
โครงการ พัฒนาสมรรถนะหัวหน้าส่วนราชการ เขียนโดย admin 71
เข้าร่วมประชุม เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เขียนโดย admin 71
ประชุมแผนขับเคลื่อนจังหวัด เขียนโดย admin 73
ประชุม MICS เขียนโดย admin 71
กิจกรรม คอนเสิร์ตน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 60 เขียนโดย admin 72
กิจกรรม Big cleening day เขียนโดย admin 75
วันที่ 28 พฤษภาคม 60 กิจกรรมร่วมพิธีบำเพ็ญบุญกุศลราชการที่ 9 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เขียนโดย admin 78
วันที่ 25 พฤษภาคม 60 กิจกรรม To be number one เขียนโดย admin 77
วันที่ 22 พฤษภาคม 60 ร่วมประชุมคณะข้อมูลข่าวสารบุรีรัมย์ เขียนโดย admin 78