แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้ผ่านกา่รเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 372
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบสมรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย admin 792
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 1700
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1039
สำนักงานสถิติบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านเศษรฐกิจ) เพื่อภาครัฐนำไปใช้ในการทบทวนกำหนดนโยบาย รวมทั้ง มาตรการต่างๆในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ต่อไป เขียนโดย admin 322
การประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 306
ประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆประจำเดือน มีนาคม 63 เขียนโดย admin 310
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. เขียนโดย admin 319
ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63 เขียนโดย admin 308
ตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ได้แจ้งกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นั้น สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ขขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไปก่ เขียนโดย admin 358