แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ลงพื้นที่แบ่งขอบเขตของพื้นที่ ที่อำเภอปะคำ เขียนโดย admin 12
เปิดเคาซ์เตอร์ไปรษณี สาขา คลาสิล บุรีรัมย์_ เขียนโดย admin 12
จังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย admin 9
เข้าร่วมการอบรม ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เขียนโดย admin 12
การประชุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ เขียนโดย admin 9
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด เขียนโดย admin 11
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ไอซีที ชุมชน ณ ตำบล กลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เขียนโดย admin 51
นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ไอซีชุมชน ณ อำเภอพุทไธสง เขียนโดย admin 53
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 60 เขียนโดย admin 52
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พอ สว วันที่ 24 สิงหาคม 60 เขียนโดย admin 52