แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ เขียนโดย admin 40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 36
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ เขียนโดย admin 46
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1302
สำนักงานสถิติบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านเศษรฐกิจ) เพื่อภาครัฐนำไปใช้ในการทบทวนกำหนดนโยบาย รวมทั้ง มาตรการต่างๆในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ต่อไป เขียนโดย admin 375
การประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 339
ประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆประจำเดือน มีนาคม 63 เขียนโดย admin 346
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. เขียนโดย admin 351
ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63 เขียนโดย admin 341
ตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ได้แจ้งกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นั้น สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ขขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไปก่ เขียนโดย admin 373