ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วัน เวลา สถานที่ สอบ

  ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ โดยดำเนินการรับสมัครบุคคล ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2563 

   บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว 

ตามเอกสารแนบ