ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

     ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 18 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด แนบดังต่อไปนี้

 

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร Click