วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพบ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งสำนักงาน

 

 

 

สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

 

90148422 215370892999237_4601992174161100800_o90207744 215371122999214_180417819324710912_o

 90152848 215371152999211_8733923632591405056_o