วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพบ นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

90113196 215379496331710_3496243356223143936_o90257069 215378889665104_1287585977925107712_o90177464 215379016331758_218512083296190464_o90213427 215379382998388_8468623957984018432_o