วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพบนางสาวขวัญใจ พรานุสร คลังจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

90067857 215417666327893_137499847518322688_o90096459 215416079661385_2962899071934660608_o

90096459 215416079661385_2962899071934660608_o90282749 215416232994703_4460268591379382272_o