#-ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ # ร่วมสร้างอนาคตไทย#ร่วมใจให้ข้อมูล# 1-31 กรกฏาคม 2563 # โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

90086451 216713446198315_7394220567286513664_o