ตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ได้แจ้งกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นั้น
         สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไปก่อนนะครับ  หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 044-666-510 ผอ.สมบูรณ์

 

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                สนง.สถิติจังหวัดบุรีรัมย์