• ประชาสัมพันธ์โครงการการย้ายถิ่นฐานของประชากร 62

  ประชาสัมพันธ์โครงการการย้ายถิ่นฐานของประชากร 62

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเ

 • โครงการเคลื่อนย้ายสินค้า

  โครงการเคลื่อนย้ายสินค้า

 • ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง

  ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง

 • ทำบุญตักบาตร วันที่ 5 ธันวาคม

  ทำบุญตักบาตร วันที่ 5 ธันวาคม

 • กฎระเบียบเครือข่าย สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  กฎระเบียบเครือข่าย สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

 • กลุ่มเครือข่าย 3

  กลุ่มเครือข่าย 3

 • กลุ่มเครือข่ายกลุ่มที 2

  กลุ่มเครือข่ายกลุ่มที 2

 • สรง ไตรมาส3

  สรง ไตรมาส3

Previous
Next

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนธันวาคม 2560

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือน ธันวาคม 2561
ทำเนียบเครือข่ายผู้ประสานระดับอำเภอ