เนื้อหา

 

กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 59

 

พฤ 1 ธค 

ร่วมกิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จประปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเนื่องในพิธีปัญญาสมวาร (50วัน) ณ ศาลาโดมสวนรมบุรี 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ อปภ. หนองกระทุ้ม ต.สตึก

จัน 5 ธค

ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้า 

สนง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

พุธ 7 ธค ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลากลาง
พฤ 8 ธค 

ประชุมเตรียมตามพร้อมจัดการกิจกรรม แข่งขันกีฬาระหว่างกระทรวง ณ ห้องประชุม กกท.

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนโครงการปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ฝ้ายคำ 

ศุกร์ 9 ธค

ประชุมชี้แจ้งแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ห้อง พนมรุ้ง

ร่วมกิจกรรม พิธีตอนรับและถวายมุทิตาจิตสัการะ สมณศักดิ์ พัดยศ พระทิศสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดทุ่งโพธิ่ ต. อิสาน

อังคาร 13 ธค ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรม การคิดแยกขยะ ณ โรงแรมเทพนคร
ส-อ 17-18

ดำเนินการโครงการส่งเสริมความรู้ด้านาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

                  คูนย์ดิจิทัลอนามัย ซับคะนึง อ. โนนดินแดง

                  คูนย์ดิจทัลมหาลัยชีวิตจริง  อ. ประโคนชัย

อังคาร 20 ธค

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมโครงการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติดมาตรฐานใหม่ "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" รุ่นที่ 1/2560 

ณ วัดป่า อัมพวันฤณา สุรินทร์ ต.หนองยายพิมพ์ อ นางรอง

ศุกร์ 23 ธค 

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินนาราชบรมราชนนี (พอ สว.) ร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 

ณ โรงเรียนบ้านทุ้งจังหัน ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ

ร่วมเป็นเกียรติเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรมย์

ประชุมคณะทำงาน จัดงาน "ลูกของพ่อ" สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่นวิถีไทย รวมพลังชุมชนคุณธรรม ณ ห้องประชุมเมืองเเปะ

 

ส-อ 24-25 ธค

จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจ ดิจิทัล ณ

                  ศูนยดิจิทัล กศน ตำบล ทรัพยพระยา อ นางรอง

                  ศูนย์ดิจิทัล เทศบาลตำบล พนมรุ้ง  อ .เฉลิมพระเกียรติ

 อังคาร 27 ธค

 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมยื

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลับโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเมืองแปะ

 พุธ 28 ธค     

เข้าร่วมประชุมและร่วมลงนาม ในบันทึกข้อความร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อน นโยบาย การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด              

ณห้องประชุมคอนชวนธีนฮอล์ โรงแรมเทพนคร

เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธี เปิดงาน ลูกของพ่อ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทย รวมพลังชุมชนคุณธรรม ณ ลานอเนกประสงค์

Buriram I-Mobile Stadime ต อิสาน