เนื้อหา

 

กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

วันที่ กิจกรรม
4 ร่วมพิธีสมโภชนกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กพ ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
5 ร่วมพิธีทอดกฐินกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กพ ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
7 ร่วมกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบุรณาการ (กปจ)
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการแผนพัฒนาจังหวัด-กลุ่มจังหวัด
12

ร่วมเป็นเกียรติ งาน "มหกรรมกันตรีม"พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุุยเดช

13 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตังสังวาร(30วัน)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุยเดช วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
18  ประชุม"การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการปี 2559"
 19

 ร่วมเป็นเกียรติพิธีปฐมบท โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และตรวจเยียมการอบรมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 20  ร่วมเป็นเกียรติพิธีปฐมบท โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และตรวจเยียมการอบรมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
 21

 ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข้าวสาร จังหวัดเพชรบุรี

 22

 ร่วมทำกิจกรรม รวมพลังแห้งความภัคดี ปฏิญาณงาน เพื่อชาติศาสนา พระมหากษัติย์ ณ ห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

เข้าร่วมพิธีตอนรับ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 59 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง 

29 

 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมจังหวัด

ประชุมคณะ กรรมการรักษาความสงบเรืยบร้อยจังหวัด เพชรบุรี และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามและปกป้องยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี