• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมองเครือข่าย

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมองเครือข่าย

 • สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ไหว้สระการะศาลหลังเมืองบุรีรัมย์

  สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ไหว้สระการะศาลหลังเมืองบุรีร

 • เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ยินดีตอนรับหัวหน้าสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  ยินดีตอนรับหัวหน้าสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

 • Maraton 18

  Maraton 18

 • ประชุมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง

  ประชุมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง

 • motogp 18

  motogp 18

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผุ้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติออกลงพื้นที่ตรวจงานสนาม

  ผุ้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติออกลงพื้นที่ตรวจงาน

Previous
Next

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนธันวาคม 2560

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนกุมภาพันธ์2561