• ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพ

 • รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค

 • รวม กิจกรรมงานกาชาด 62

  รวม กิจกรรมงานกาชาด 62

 • motogp 18

  motogp 18

 • ประชุมตัวชี้วัด

  ประชุมตัวชี้วัด

 • ผู้ตรวจเยี่ยมชน OTOP ณ วัตวิถี

  ผู้ตรวจเยี่ยมชน OTOP ณ วัตวิถี

 • ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

  ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆประจำเดือน มีนาคม 63

  ประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆประจำเดือน มีนาคม 63

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ต้องใช้ในราชการ จำนวน 206 รายการตามเอกสารแนบประกาศ   Click อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ รายละเอียด คลิก   อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว         ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ โดยดำเนินการรับสมัครบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดบุรีรัมย์จึงขอประกาศรายชื่อ และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ เข้ารับการปร... อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

       ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ นั้น บัดนี้ การคัดเลือกและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next