• ผู้อำนวยการกุล่มปฏิบัติการสถิติ ออกตรวจงานโครงการเน็ตประชารัฐ

  ผู้อำนวยการกุล่มปฏิบัติการสถิติ ออกตรวจงานโครงการเ

 • ผู้อำนวยการกุล่มปฏิบัติการสถิติ ออกตรวจงานโครงการเน็ตประชารัฐ

  ผู้อำนวยการกุล่มปฏิบัติการสถิติ ออกตรวจงานโครงการเ

 • จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

  จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน เมษายน

  ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน เมษายน

 • อบรมพนักงานแจงนับ โครงการเน็ตประชารัฐ

  อบรมพนักงานแจงนับ โครงการเน็ตประชารัฐ

 • คาบงานสนามโครงการเน็ตประชารัฐ

  คาบงานสนามโครงการเน็ตประชารัฐ

 • รายชื่อ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  รายชื่อ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

 • ความเป็นมาของโครงการเน็ตประชารัฐ61

  ความเป็นมาของโครงการเน็ตประชารัฐ61

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเน็ตประชารัฐ

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเน็ตประชารัฐ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเน็ตประชารัฐ 1

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเน็ตประชารัฐ 1

Previous
Next

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนธันวาคม 2560

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนกุมภาพันธ์2561