• 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห

 • PTT Moto Gp 2018

  PTT Moto Gp 2018

 • ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน สิงหาคม 61

  ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน สิงหาคม 61

 • ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน กันยายน 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน กันยายน 2561

 • จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

  จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน พฤษภาคม

  ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน พฤษภาคม

 • คาบงานสนามโครงการเน็ตประชารัฐ

  คาบงานสนามโครงการเน็ตประชารัฐ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเน็ตประชารัฐ

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเน็ตประชารัฐ

 • รายชื่อ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  รายชื่อ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

 • อบรมพนักงานแจง โครงการเน็ตประชารัฐ วันที่2

  อบรมพนักงานแจง โครงการเน็ตประชารัฐ วันที่2

Previous
Next

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนธันวาคม 2560

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนกุมภาพันธ์2561