• ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง

 • งบทดลองเดือนเมษายน 2562

 • รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 62

 • อัตราการว่างงาน 56-60

  อัตราการว่างงาน 56-60

 • วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ

  วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ

 • กฎระเบียบเครือข่าย สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  กฎระเบียบเครือข่าย สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

 • ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน เมษายน

  ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน เมษายน

 • อบรมพนักงานแจงนับ โครงการเน็ตประชารัฐ

  อบรมพนักงานแจงนับ โครงการเน็ตประชารัฐ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเน็ตประชารัฐ

  อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเน็ตประชารัฐ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน พฤษภาคม

  ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน พฤษภาคม

Previous
Next

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือน มกราคม 2562

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือน มีนาคม 2562
ทำเนียบเครือข่ายผู้ประสานระดับอำเภอ