• ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณร ณ วันกลาง พระอารามหลวง

  ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณร ณ วันกลาง พระอารา

 • สวัสดีปีใหม่ไทย

  สวัสดีปีใหม่ไทย

 • ทอดผ้าป่า ณ วัดกลางพระอารามหลวง

  ทอดผ้าป่า ณ วัดกลางพระอารามหลวง

 • กิจกรรม 100 วัน ราชการที่ 9

  กิจกรรม 100 วัน ราชการที่ 9

 • ประชุมงานสงกรานต์ คานิวัล

  ประชุมงานสงกรานต์ คานิวัล

 • วันจักรี ณ วงเวียง ร 1

  วันจักรี ณ วงเวียง ร 1

 • ร่วมงานนครชัยบุรินทร์

  ร่วมงานนครชัยบุรินทร์

 • วันที่ 10 มีนาคม 60 ฝ่ายวิชาการได้เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บ จปฐ

  วันที่ 10 มีนาคม 60 ฝ่ายวิชาการได้เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพ

 • ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ 9 เทิอพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการตามรอยคุณธรรม รัชกาล

 • กิจกรรมประจำเดือน 60

  กิจกรรมประจำเดือน 60

Previous
Next