• หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตรวจงานสนาม

  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตรวจงานสนาม

 • ประชุมการจัดเก็บข้อมูลงานวิ่งมาราธอน

  ประชุมการจัดเก็บข้อมูลงานวิ่งมาราธอน

 • เข้าร่วมประชุม เมือ วันที่ 7

  เข้าร่วมประชุม เมือ วันที่ 7

 • ภาพกิจกรรมการวิ่งมาราธอน

  ภาพกิจกรรมการวิ่งมาราธอน

 • ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60 (แจงนับ)

  ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 6

 • จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 60

  จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 60

 • กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 59

 • กิจกรรมงานกีฬาประจำปี 2559

  กิจกรรมงานกีฬาประจำปี 2559

 • กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 59

 • ค่านิยม

  ค่านิยม

กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 59

  กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 59   พฤ 1 ธค  ร่วมกิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จประปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเนื่องในพิธีปัญญาสมวาร (50วัน) ณ ศาลาโดมสวนรมบุรี  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ อปภ. หนองกระทุ้ม ต.สตึก จัน 5 ธค ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสม... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมงานกีฬาประจำปี 2559

กิจกรรมงานกีฬาประจำปี 2559 กิจกรรมงานกีฬาประจำปี 2559 วันที่ 21 ธ ค 2559 อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 59

  กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ กิจกรรม 4 ร่วมพิธีสมโภชนกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กพ ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  5 ร่วมพิธีทอดกฐินกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กพ ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 7 ร่วมกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบุรณาการ (กปจ) 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการแผนพัฒนาจังหวัด-กลุ่มจังหวัด 12 ร่วมเป็นเกียรติ งาน "มหกรรมกันตรีม"พลังศิลปินรวมใจ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next