• นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ไอซีชุมชน ณ อำเภอพุทไธสง

  นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพ

 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 60

  กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 60

 • ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ไอซีที ชุมชน ณ ตำบล กลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ไอซีที ชุมชน ณ ตำ

 • กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พอ สว วันที่ 24 สิงหาคม 60

  กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พอ สว วันที่ 24 สิงหาคม 60

 • ถวายพวงมาลา

  ถวายพวงมาลา

 • วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ

  วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ

 • ประชุม MICS

  ประชุม MICS

 • ประชุมแผนขับเคลื่อนจังหวัด

  ประชุมแผนขับเคลื่อนจังหวัด

 • กิจกรรม คอนเสิร์ตน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 60

  กิจกรรม คอนเสิร์ตน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห

 • จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 60

  จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 60

Previous
Next