ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๘๔ พรรษา

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๘๔ พรรษา                                         ขอเชิญ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร    มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดิทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร   พร้อมๆกันที่ http://www.welovekingonline.com/4/  อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาสถิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสถิติสัมพันธ์  ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เสริมสร้างความรักสามัคคี และแสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ภายในองค์กร อ่านเพิ่มเติม...

พระบรมราโชวาทฯ และพระราชดำรัสฯ

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕         และพระราชดำรัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์และพสกนิกรชาวไทย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๘๔ พรรษา

    ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๘๔ พรรษา

  • กีฬาสถิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

  • พระบรมราโชวาทฯ และพระราชดำรัสฯ