• ถวายพวงมาลา

  ถวายพวงมาลา

 • วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ

  วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ

 • อบรมเจ้าหน้าที่วิชาการ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 2560

  อบรมเจ้าหน้าที่วิชาการ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายไ

 • ประชาสัมพันธ์ การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  ประชาสัมพันธ์ การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงา

 • อบรมพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 2560

  อบรมพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อ

 • กิจกรรม คอนเสิร์ตน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 60

  กิจกรรม คอนเสิร์ตน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห

 • วันที่ 28 พฤษภาคม 60 กิจกรรมร่วมพิธีบำเพ็ญบุญกุศลราชการที่ 9 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

  วันที่ 28 พฤษภาคม 60 กิจกรรมร่วมพิธีบำเพ็ญบุญกุศลราชการ

 • เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ่อของนางสาวสมฤดี สุขรัตน์

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ่อของนางสาวสมฤดี สุขรัตน์

 • โรงทานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  โรงทานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

 • ฝ่ายปฏิบัติลงพื้นที่ตรวจงานโครงการต่างๆ

  ฝ่ายปฏิบัติลงพื้นที่ตรวจงานโครงการต่างๆ

Previous
Next