•  

    กิจกรรมวันปิยมหาราช

  • กิจกรรม ประจำเดือน กันยายน 2559

  • บรรยากาศการต้อนรับ น้อง สอ นอกเขต

    บรรยากาศการต้อนรับ น้อง สอ นอกเขต

  • กิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 59

กิจกรรม ประจำเดือน กันยายน 2559

กิจกรรมประจำเดือน กันยายน  2559 พฤ 1 กย - ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด เคาน์เตอร์ไปรษณี เมืองเปะ  พุธ 7 กย -ร่วมกิจกรรมพบปะหารือ สภากาแฟจังหวัดบุรีรัมย์ โรงแรมอัลวาเลช              - ร่วมเป็นเกียรติพิธีเป็ดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บรูณาการความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ พฤ 8 กย  - ร่วมกิจกรรมปวงสรวงสักการะ ศาลพระพรหมและศาลปะกำช้าง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  &nbs... อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศการต้อนรับ น้อง สอ นอกเขต

บรรยากาศการต้อนรับ น้อง สอ นอกเขต บรรยาการการตอนรับน้อง สอ นอกเขต  ณ วันที่ 3 ตุลาคม  2559                                       อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 59

  กิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2559 วันที่ 17 - เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ของจังหวัด ณ สนง การท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 18 - ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน               จังหวัด             - ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 19-21 -เข้าร่วมสัมนาโครงการศูนย์ ดิจิทัลชุมชน ณ โรงเแ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next