ข่าวมาใหม่

 • การประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเ

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดบุรีรัมย์

  ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดบุรีรัมย์

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

 • ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

  ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

 • จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

  จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆประจำเดือน มีนาคม 63

  ประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆประจำเดือน มีนาคม 63

 • คาบงานสนามโครงการเน็ตประชารัฐ

  คาบงานสนามโครงการเน็ตประชารัฐ

 • ผู้ตรวจเยี่ยมชน OTOP ณ วัตวิถี

  ผู้ตรวจเยี่ยมชน OTOP ณ วัตวิถี

 • วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

  วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

การประชาสัมพันธ์

การประกวดนวัตกรรม การบริจาคสิ่งของช่วย COVID-19 การประกาศขายทอดตลาด วัสดุครุภัณฑ์ การป้องกันการจมน้ำ ป้องการแพร่ระบาย COVID-19 ผู้ถือครองสิทธิ์โดยไม่ชอบธรรม อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางมณฑา เอี่ยมวิจารย์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นคณะกรรมการ ติดตามโครงการในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง อำเภอห้วยราช อำเภอพลับพลาชัย อำเภอหนองหงส์ อำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการประชุมติดตามผลประเมินผลโครงการแก้ไข และบรรเทาความ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next