• การประชุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ

  การประชุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวแผนผนึก

 • จังหวัดเคลื่อนที่

  จังหวัดเคลื่อนที่

 • (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด

  (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด

 • เข้าร่วมการอบรม ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง

  เข้าร่วมการอบรม ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง

 • เปิดเคาซ์เตอร์ไปรษณี สาขา คลาสิล บุรีรัมย์_

  เปิดเคาซ์เตอร์ไปรษณี สาขา คลาสิล บุรีรัมย์_

 • ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ลงพื้นที่แบ่งขอบเขตของพื้นที่ ที่อำเภอปะคำ

  ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ลงพื้นที่แบ่งขอบเข

 • วันที่ 22 พฤษภาคม 60 ร่วมประชุมคณะข้อมูลข่าวสารบุรีรัมย์

  วันที่ 22 พฤษภาคม 60 ร่วมประชุมคณะข้อมูลข่าวสารบุรีรัมย

 • วันที่ 25 พฤษภาคม 60 กิจกรรม To be number one

  วันที่ 25 พฤษภาคม 60 กิจกรรม To be number one

 • โรงทานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  โรงทานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

 • จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 60

  จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 60

Previous
Next