• วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

  วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

 • งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2562-มกราคม 2563

 • ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

  ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

 • ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง

 • รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 62

 • งบทดลองเดือนเมษายน 2562

 • Video coference ระดับจังหวัด

  Video coference ระดับจังหวัด

 • อบรมพนักงานแจง โครงการเน็ตประชารัฐ วันที่2

  อบรมพนักงานแจง โครงการเน็ตประชารัฐ วันที่2

 • คาบงานสนามโครงการเน็ตประชารัฐ

  คาบงานสนามโครงการเน็ตประชารัฐ

 • สถิติน่าสนใจ

  สถิติน่าสนใจ

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางมณฑา เอี่ยมวิจารย์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นคณะกรรมการ ติดตามโครงการในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง อำเภอห้วยราช อำเภอพลับพลาชัย อำเภอหนองหงส์ อำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการประชุมติดตามผลประเมินผลโครงการแก้ไข และบรรเทาความ... อ่านเพิ่มเติม...

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2562-มกราคม 2563

  งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2562 - มกราคม 2563 อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63
ทำเนียบเครือข่ายผู้ประสานระดับอำเภอ