• กิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 59

 • กิจกรรม ประจำเดือน กันยายน 2559

 •  

  กิจกรรมวันปิยมหาราช

 • กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2559

 • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ.

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ.

 • ภาพกิจกรรม วันที่ ๗ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.สวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสถิตย์ กระต

  ภาพกิจกรรม วันที่ ๗ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.สวดพระอภิธรรมถวา

 • กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 59

 • รูปภาพประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 59

 • ค่านิยม

  ค่านิยม

 • กิจกรรมงานกีฬาประจำปี 2559

  กิจกรรมงานกีฬาประจำปี 2559

กิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 59

  กิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2559 วันที่ 17 - เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ของจังหวัด ณ สนง การท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 18 - ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน               จังหวัด             - ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 19-21 -เข้าร่วมสัมนาโครงการศูนย์ ดิจิทัลชุมชน ณ โรงเแ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม ประจำเดือน กันยายน 2559

กิจกรรมประจำเดือน กันยายน  2559 พฤ 1 กย - ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด เคาน์เตอร์ไปรษณี เมืองเปะ  พุธ 7 กย -ร่วมกิจกรรมพบปะหารือ สภากาแฟจังหวัดบุรีรัมย์ โรงแรมอัลวาเลช              - ร่วมเป็นเกียรติพิธีเป็ดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บรูณาการความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ พฤ 8 กย  - ร่วมกิจกรรมปวงสรวงสักการะ ศาลพระพรหมและศาลปะกำช้าง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  &nbs... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2559

กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2559 10 เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล/สสช/กระทรวง และรับทราบนโยบายของท่านผู้ว่าราชการที่ย้ายเข้ามาใหม่ 14 ร่วมกิจกรรมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และช่วงค่ำเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ลาดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ณ พระอริยสถานวัดลาง (พระอารมหลวง) 21 ร่วมพิธีถวายความอาลัย สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ อนุเสาวรีรัชกาลที่ 1  23 ร่วมพิธีวาง พวงมาลา วันปิยมหาราช ณ อนุเสาวรีร ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ.

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ. ณ วัดกลาง อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีนางเมธินี เทพมณีเลขาธิการคณะกรรมการข้าการผลเรือน เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 59

  กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ กิจกรรม 4 ร่วมพิธีสมโภชนกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กพ ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  5 ร่วมพิธีทอดกฐินกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กพ ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 7 ร่วมกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบุรณาการ (กปจ) 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการแผนพัฒนาจังหวัด-กลุ่มจังหวัด 12 ร่วมเป็นเกียรติ งาน "มหกรรมกันตรีม"พลังศิลปินรวมใจ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมงานกีฬาประจำปี 2559

กิจกรรมงานกีฬาประจำปี 2559 กิจกรรมงานกีฬาประจำปี 2559 วันที่ 21 ธ ค 2559 อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next