• ประชุมหัวหน้าภายในกระทรวง

  ประชุมหัวหน้าภายในกระทรวง

 • วันที่ 19 เมษายน 60 นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ ได้เข้าร่วมศูนย์ขวัญแผ่นดินวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์

  วันที่ 19 เมษายน 60 นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ ได้เข้าร่วมศ

 • กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 60

  กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 60

 • ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณร ณ วันกลาง พระอารามหลวง

  ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณร ณ วันกลาง พระอารา

 • เข้าร่วมประชุมโครงการเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

  เข้าร่วมประชุมโครงการเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสัง

 • วันที่ 10 มีนาคม 60 ฝ่ายวิชาการได้เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บ จปฐ

  วันที่ 10 มีนาคม 60 ฝ่ายวิชาการได้เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพ

 • วันที่17 มีนาคม 60 ประชุม VDO Conference

  วันที่17 มีนาคม 60 ประชุม VDO Conference

 • ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ 9 เทิอพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการตามรอยคุณธรรม รัชกาล

 • ร่วมงานนครชัยบุรินทร์

  ร่วมงานนครชัยบุรินทร์

 • กิจกรรมประจำเดือน 60

  กิจกรรมประจำเดือน 60

Previous
Next