• ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพ

 • รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค

 • ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

  ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

 • วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

  วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

 • ประชุมแผนขับเคลื่อนจังหวัด

  ประชุมแผนขับเคลื่อนจังหวัด

 • ถวายพวงมาลา

  ถวายพวงมาลา

 • motogp 18

  motogp 18

 • ยินดีตอนรับหัวหน้าสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  ยินดีตอนรับหัวหน้าสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

 • จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

  จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ต้องใช้ในราชการ จำนวน 206 รายการตามเอกสารแนบประกาศ   Click อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว         ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ โดยดำเนินการรับสมัครบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดบุรีรัมย์จึงขอประกาศรายชื่อ และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ เข้ารับการปร... อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

       ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ นั้น บัดนี้ การคัดเลือกและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางมณฑา เอี่ยมวิจารย์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นคณะกรรมการ ติดตามโครงการในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง อำเภอห้วยราช อำเภอพลับพลาชัย อำเภอหนองหงส์ อำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการประชุมติดตามผลประเมินผลโครงการแก้ไข และบรรเทาความ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next