• ขอคำแนะนำและปรึกษาการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการโมโต จีพี ประจำปี 2018 (การทดสอบสนามแข่งขัน Winter Test และกิจกรรม Thailand Motor Sports Exhibitions) 16 -18 กุมภาพันธ์ 2561 กับท่านผอ.สมปอง จันทรี ผอ.ศูน

  ขอคำแนะนำและปรึกษาการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่

 • ไทยนิยมยังยืน

  ไทยนิยมยังยืน

 • กิจกรรมวันเด็ก

  กิจกรรมวันเด็ก

 • ผุ้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติออกลงพื้นที่ตรวจงานสนาม

  ผุ้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติออกลงพื้นที่ตรวจงาน

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับท้องถิ่น R3

  ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับท้องถิ่น R3

 • ผอสว หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

  ผอสว หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 • (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด

  (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด

 • การประชุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ

  การประชุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวแผนผนึก

 • เข้าร่วมการอบรม ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง

  เข้าร่วมการอบรม ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง

 • จังหวัดเคลื่อนที่

  จังหวัดเคลื่อนที่

Previous
Next

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนธันวาคม 2560

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนกุมภาพันธ์2561