• นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ไอซีชุมชน ณ อำเภอพุทไธสง

  นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพ

 • กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พอ สว วันที่ 24 สิงหาคม 60

  กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พอ สว วันที่ 24 สิงหาคม 60

 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 60

  กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 60

 • ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ไอซีที ชุมชน ณ ตำบล กลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ไอซีที ชุมชน ณ ตำ

 • วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ

  วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ

 • จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 60

  จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 60

 • ถวายพวงมาลา

  ถวายพวงมาลา

 • อบรมเจ้าหน้าที่วิชาการ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 2560

  อบรมเจ้าหน้าที่วิชาการ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายไ

 • เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ่อของนางสาวสมฤดี สุขรัตน์

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ่อของนางสาวสมฤดี สุขรัตน์

 • ฝ่ายปฏิบัติลงพื้นที่ตรวจงานโครงการต่างๆ

  ฝ่ายปฏิบัติลงพื้นที่ตรวจงานโครงการต่างๆ

Previous
Next