• นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ไอซีชุมชน ณ อำเภอพุทไธสง

  นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพ

 • ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ไอซีที ชุมชน ณ ตำบล กลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ไอซีที ชุมชน ณ ตำ

 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 60

  กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 60

 • ถวายพวงมาลา

  ถวายพวงมาลา

 • กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พอ สว วันที่ 24 สิงหาคม 60

  กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พอ สว วันที่ 24 สิงหาคม 60

 • วันที่ 22 พฤษภาคม 60 ร่วมประชุมคณะข้อมูลข่าวสารบุรีรัมย์

  วันที่ 22 พฤษภาคม 60 ร่วมประชุมคณะข้อมูลข่าวสารบุรีรัมย

 • กิจกรรม Big cleening day

  กิจกรรม Big cleening day

 • ประชุม MICS

  ประชุม MICS

 • ประชุมแผนขับเคลื่อนจังหวัด

  ประชุมแผนขับเคลื่อนจังหวัด

 • เข้าร่วมประชุม เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

  เข้าร่วมประชุม เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งตา

Previous
Next