• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพ

 • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

 • รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค

 • การประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

  ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

 • จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

  จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

 • กฎระเบียบเครือข่าย สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

  กฎระเบียบเครือข่าย สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

 • พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

  พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว         ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ โดยดำเนินการรับสมัครบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดบุรีรัมย์จึงขอประกาศรายชื่อ และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ เข้ารับการปร... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ต้องใช้ในราชการ จำนวน 206 รายการตามเอกสารแนบประกาศ   Click อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

       ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ นั้น บัดนี้ การคัดเลือกและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ อ่านเพิ่มเติม...

การประชาสัมพันธ์

การประกวดนวัตกรรม การบริจาคสิ่งของช่วย COVID-19 การประกาศขายทอดตลาด วัสดุครุภัณฑ์ การป้องกันการจมน้ำ ป้องการแพร่ระบาย COVID-19 ผู้ถือครองสิทธิ์โดยไม่ชอบธรรม อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
ประชาสัมพันธ์ สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 65